Pierwsza komunia

Czas młodego dzieciństwa to czas beztroski oraz gromadzenia nauk wiążących się z życiem w społeczeństwie oraz budowanie szacunku wobec zasad moralnych. Po nim przychodzi czas, w jakim młody człowiek powinien zacząć przejmowanie konsekwencji za swoje postępowania. Moment wyjścia z wczesnego dzieciństwa w stan dojrzewania oraz stopniowego ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny symbolizuje komunia. Gdy dziecko zdobędzie świadomość na temat dobra oraz zła oraz będzie umiało respektować kluczowe zasady norm moralnych, ma możliwość dostąpienia zaszczytu, którym jest pierwsza komunia. W życiu religijnym jest to bardzo istotny sakrament, nadający prawa i obowiązki odnośnie społeczności kościoła. Sama uroczystość obrazuje wkroczenie w kolejny rozdział życia. Dodatki komunijne będąc elementem stroju zakupionego na tą okazję, symbolizują czystość i niewinność jak też mają na celu skłonienie młodego człowieka do utrzymania tego stanu. Tak jak chrzest jest powitaniem nowego członka wspólnoty, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw oraz powinności. Na chrzest zapraszana jest rodzina aby wspomagać rodziców, w trakcie komunii ma ona upewnić o oferowanym wsparciu młodą osobę. Do chrztu dziecko jest zaniesione przez opiekunów, podczas gdy chce wziąć udział komunii powinien samemu zrealizować mnóstwo zadań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste i podkreślające samodzielność szaty.

Reklamy