Rok wiary

Do kluczowych obowiązków liturgicznych są zaliczane: ofiarowanie darów, modlitwa, odnowy oraz ablucje, oraz pozostałe metody oddawania hołdu bóstwom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie szerzyć historię zbawienia, męki oraz zmartwychwstanie Chrystusa, oraz budować wspólnotę braci w wierze. Liturgia liturgia jest realizowana poprzez pełne grono wiernych, chociaż przewodnie funkcje są na ogół dostępne dla członków w odpowiedni sposób wyświęconych.

Założeniem, który ma cechować się Rok wiary, ustanowiony przez wspólnotę kościoła, ma stanowić przygotowanie atmosfery do prawdziwego oraz odnowionego poczucia wiary, zastosowanie wsparcia misyjnego na rzecz nowej nauki. Powinien także wyrazić wspólne przyrzeczenie do lepszego zrozumienia oraz studium kluczowych symboli wiary, które stanowią element w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm musi stanowić też prawdziwym elementem umacniania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy winny dbać o zrozumienie prawdy wiernych.

W okresie przed wielkimi uroczystościami religijnymi duchowni organizują nauki poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) każdego święta. Każde święto łączy się z ważną tajemnicą wiary, relacja pomiędzy wiarą, życiem codziennym i liturgią. Dobre doznanie liturgii polega na łączeniu sposobu życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy